402-0464-00L  Optical Properties of Semiconductors

SemesterFrühjahrssemester 2012
DozierendeJ. Faist
Periodizitäteinmalige Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
402-0464-00 VOptical Properties of Semiconductors2 Std.
Mo10:45-12:30HIT F 13 »
16.04.10:45-11:30HIT F 13 »
10:45-12:30HIT »
J. Faist
402-0464-00 UOptical Properties of Semiconductors1 Std.
Mo/2w08:45-10:30HIT F 13 »
J. Faist