103-0787-00L  Project Parameter Estimation

SemesterHerbstsemester 2020
DozierendeA. Wieser, J. A. Butt
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
103-0787-00 PProject Parameter Estimation3 Std.
Fr09:00-12:00ON LI NE »
A. Wieser, J. A. Butt