851-0732-03L  Intellectual Property: An Introduction

SemesterFrühjahrssemester 2020
DozierendeS. Bechtold, M. Schonger
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarNumber of participants limited to 180

Particularly suitable for students of D-ARCH, D-BIOL, D-CHAB, D-INFK, D-ITET, D-MAVT, D- MATL, D-MTEC.


NummerTitelUmfangDozierende
851-0732-03 VIntellectual Property: An Introduction2 Std.
Di10:15-12:00HG G 3 »
S. Bechtold, M. Schonger