401-4627-00L  Empirical Process Theory with Applications in Statistics and Machine Learning

SemesterFrühjahrssemester 2019
DozierendeS. van de Geer
Periodizitäteinmalige Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
401-4627-00 VEmpirical Process Theory with Applications in Statistics and Machine Learning2 Std.
Do08:15-10:00HG E 5 »
S. van de Geer