751-5102-00L  Biogeochemical Modeling of Agroecosystems

SemesterFrühjahrssemester 2018
DozierendeM. Necpalova, A. Hofmann, J. Six
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
751-5102-00 GBiogeochemical Modeling of Agroecosystems
Die Veranstaltung am 15.3. findet im CHN D44 statt.
2 Std.
Do10:15-12:00NO D 39 »
15.03.10:15-12:00CHN D 44 »
M. Necpalova, A. Hofmann, J. Six