701-0650-00L  Risk Analysis and Management

SemesterSpring Semester 2018
LecturersA. Patt, D. N. Bresch, J. Jörin
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
701-0650-00 GRisikoanalyse und -management2 hrs
Wed10:15-12:00CHN E 42 »
A. Patt, D. N. Bresch, J. Jörin