401-0053-00L  Discrete Mathematics

SemesterAutumn Semester 2017
LecturersR. Zenklusen
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
401-0053-00 VDiskrete Mathematik2 hrs
Mon10:15-12:00HG E 3 »
R. Zenklusen
401-0053-00 UDiskrete Mathematik
Fr 10-11 oder Fr 11-12 gemäss Gruppeneinteilung (Übungen Analysis III entsprechend umgekehrt)
1 hrs
Fri10:15-11:00HG E 1.2 »
11:15-12:00HG E 1.2 »
29.11.10:15-12:00HG E 3 »
R. Zenklusen