402-0470-17L  Optical Frequency Combs: Physics and Applications

SemesterFrühjahrssemester 2017
DozierendeG. Scalari, J. Faist
Periodizität2-jährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
402-0470-17 VOptical Frequency Combs: Physics and Applications2 Std.
Di13:45-15:30HPV G 4 »
G. Scalari, J. Faist
402-0470-17 UOptical Frequency Combs: Physics and Applications1 Std.
Di15:45-16:30HPV G 4 »
G. Scalari, J. Faist