401-5580-00L  Symplectic Geometry Seminar

SemesterFrühjahrssemester 2016
DozierendeD. A. Salamon, P. Biran, A. Cannas da Silva
Periodizitätjedes Semester wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
401-5580-00 KSymplectic Geometry Seminar2 Std.
Mo15:15-17:00HG G 43 »
D. A. Salamon, P. Biran, A. Cannas da Silva