Paul D. Nelson: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2019

NameHerr Dr. Paul D. Nelson
URLhttp://www.math.ethz.ch/~nelsonpa
DepartementMathematik
BeziehungAssistenzprofessor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-3225-00LIntroduction to Lie Groups Information 8 KP4G
401-3225-00 GIntroduction to Lie Groups
Lectures take place on Tuesdays (every week) and on Thursdays (every second week).
Exercise sessions take place on Thursdays (every second week).
4 Std.
Di10:15-12:00HG D 3.2 »
Do/2w08:15-10:00HG D 3.2 »
08:15-10:00HG D 3.2 »
P. D. Nelson
401-5110-00LNumber Theory Seminar Information 0 KP1K
401-5110-00 KNumber Theory Seminar1 Std.
Fr14:15-15:00HG G 43 »
Ö. Imamoglu, P. S. Jossen, E. Kowalski, P. D. Nelson, R. Pink, G. Wüstholz