Paul D. Nelson: Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2020

NameHerr Dr. Paul D. Nelson
URLhttp://www.math.ethz.ch/~nelsonpa
DepartementMathematik
BeziehungAssistenzprofessor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-3201-00LAlgebraic Groups Information 8 KP4G
401-3201-00 GAlgebraic Groups4 Std.
Mo15:15-17:00HG E 1.1 »
Mi13:15-15:00HG E 33.3 »
P. D. Nelson
401-5110-00LNumber Theory Seminar Information 0 KP1K
401-5110-00 KNumber Theory Seminar1 Std.
Fr14:15-15:00HG G 43 »
Ö. Imamoglu, P. S. Jossen, E. Kowalski, P. D. Nelson, R. Pink, G. Wüstholz