Paul D. Nelson: Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2019

NameHerr Dr. Paul D. Nelson
URLhttp://www.math.ethz.ch/~nelsonpa
DepartementMathematik
BeziehungAssistenzprofessor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-3226-01LRepresentation Theory of Lie Groups Information 8 KP4G
401-3226-01 GRepresentation Theory of Lie Groups4 Std.
Di10:15-12:00HG E 33.1 »
Do08:15-10:00HG G 5 »
P. D. Nelson
401-5110-00LNumber Theory Seminar Information 0 KP1K
401-5110-00 KNumber Theory Seminar1 Std.
Fr14:15-15:00HG G 43 »
Ö. Imamoglu, P. S. Jossen, E. Kowalski, P. D. Nelson, R. Pink, G. Wüstholz