Kirill Povarov: Course units in Spring Semester 2018

Name Dr. Kirill Povarov
Address
Otto-Stern-Weg 1 / HPF F 22
Lab. für Festkörperphysik
8093 Zürich
SWITZERLAND
Telephone+41 446334927
E-mailpovarovk@ethz.ch
DepartmentPhysics
RelationshipLecturer

NumberTitleECTSHoursLecturers
402-0532-00LQuantum Solid State Magnetism6 credits2V + 1UA. Zheludev, K. Povarov