Kirill Povarov: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2018

NameHerr Dr. Kirill Povarov
Adresse
Otto-Stern-Weg 1 / HPF F 22
Lab. für Festkörperphysik
8093 Zürich
SWITZERLAND
Telefon+41 446334927
E-Mailpovarovk@ethz.ch
DepartementPhysik
BeziehungDozent

NummerTitelECTSUmfangDozierende
402-0532-00LQuantum Solid State Magnetism6 KP2V + 1UA. Zheludev, K. Povarov